strona głównakontakt
DB Error: syntax error

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

2012-01-19

Ogłoszenie o wyniku konkursu

2012-01-17
W dniu 17 stycznia 2012 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 100/2011 Wójta Gminy z dnia 13 grudnia 2011 r. do przeprowadzenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2012 r. dokonała oceny złożonych ofert. Nazwa oferenta: 1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81

2012-01-14

Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie

2012-01-14
Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie zostało założone w 1933 roku. Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Aniela Łuczak. Koło na początku swego istnienia skupiało 20 członkiń. Swoją działalność prowadziło do 1939 roku. Z inicjatywy pani Marii Kani z Bieńkówki ponownie reaktywowało swoją działalność w 1965 roku,...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10

2012-01-13

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5

2012-01-12

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

2012-01-12
Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 r. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. W 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania, a po niej pani Marianna...

Komunikat

2012-01-10
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania  niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w...

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie

2012-01-10
Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie powstało w 1961 roku. Zostało założone przez panią Antoninę Kopaczyńską - nauczycielkę miejscowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie. Pierwszą przewodniczącą Koła została pani Janina Chochół. Po czterech latach działalności Koła funkcję przewodniczącej przejęła pani...

Karty informacyjne

2012-01-09
Znaleziono: 1081 | Strona: 66 z 109
«  63   64   65   66   67   68   69  »