strona głównakontakt
DB Error: syntax error

Ostrzeżenie o burzach

2012-08-22

Zamiana numerów telefonów - TAURON

2012-08-20

Zawiadomienie na Sesję

2012-08-17
XVIII Sesja Rady Gminy w Budzowie odbędzie się w dniu 5 września 2012 r. o godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Budzowie

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 15 CZERWIEC 2012

2012-08-13
Dnia 15 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający...

DNI GMINY BUDZÓW - DOŻYNKI 2012

2012-08-10

ZAWIADOMIENIE

2012-08-06
STAROSTA SUSKI ZAWIADAMIA że w dniach roboczych od 22 sierpnia do 14 września 2012 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowej w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 19 budynek "B", w pokoju nr 8, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych, projekt operatu opisowo - kartograficznego zmodernizowanej...

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

2012-08-06

Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość na rynku pracy

2012-07-30
„Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość na rynku pracy” jest projektem współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie...

Urząd Stanu Cywilnego

2012-07-30

Referat Finansowy

2012-07-30
Znaleziono: 1215 | Strona: 66 z 122
«  63   64   65   66   67   68   69  »