strona głównakontakt
DB Error: syntax error

Odwołanie ostrzeżenia Nr 51 wydanego dnia 06.05.2012 o godz. 14:23

2012-05-08

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

2012-05-07

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2012-05-07

Komunikat meteorologiczny nr 26

2012-05-06

Komunikat meteorologiczny nr 26

2012-05-06

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

2012-05-06

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

2012-05-03

Sprawozdanie

2012-04-30
z wykonania zadania publicznego...

Ogłoszenie

2012-04-30
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami) informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Budzowie uchwały Nr...

Raport GOPS w Budzowie z realizacji projektu „Czas na zmiany” w miesiącu marcu 2012 r.

2012-04-26
W marcu 2012 roku ruszyła III edycja projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie  7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji...
Znaleziono: 1163 | Strona: 66 z 117
«  63   64   65   66   67   68   69  »