strona głównakontakt
DB Error: syntax error

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 15 CZERWIEC 2011

2011-06-28
Dnia 15 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający...

Zawiadomienie

2011-06-20
VIII Sesja Rady Gminy w Budzowie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 9.00  w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie  

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 20.06.2011r.

2011-06-20
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 20.06.2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność  Gminy Budzów przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej    

Ostrzeżenie o burzach

2011-06-17

Raport GOPS w Budzowie z realizacji projektu systemowego „Czas na Zmiany” w miesiącu wrześniu 2010

2011-06-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie realizując projekt systemowy pn. „ Czas na zmiany” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i...

Informacja

2011-06-14
BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY REGIONALNEJ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z PALCZY Z...

Informacja

2011-06-10
BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI I PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ...

Informacja

2011-06-10
GMINA BUDZÓW INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „STWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, A TAKŻE MIESZKAŃCÓW GMINY...

Zawiadomienie

2011-06-07
VI SESJA RADY GMINY W BUDZOWIE odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011 o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jachówce  

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015

2011-06-06
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.
Znaleziono: 976 | Strona: 66 z 98
«  63   64   65   66   67   68   69  »