strona głównakontakt
DB Error: syntax error

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 28

2012-02-14

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 25

2012-02-12

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 26

2012-02-12

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 23 wydanego dnia 10.02.2012r. o godz. 13.08

2012-02-11

Obwieszczenie

2012-02-10
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Budzów zawiadamia, że w dniu 09.01.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o...

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 24

2012-02-10

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

2012-02-10

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 23 wydanego dnia 07.02.2012 o godz.14:13

2012-02-09

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

2012-02-07

100 URODZINY PANI LEONII CHWAŁA

2012-02-07
Do szacownego grona stulatków 05 lutego 2012 r. dołączyła Pani Leonia Chwała mieszkanka Palczy. Jubileusz stu lat życia jest tak wyjątkowy w tych czasach, że staje się świętem nie tylko rodziny, ale całej społeczności gminy. Na uroczystość z życzeniami, kwiatami i prezentami przybyli więc przedstawiciele lokalnych władz...
Znaleziono: 1110 | Strona: 66 z 111
«  63   64   65   66   67   68   69  »