strona głównakontakt
DB Error: syntax error

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta GminyBudzówz dnia 17 października 2011r.

2011-10-18
Zarządzenie  Nr  83/2011 Wójta Gminy  Budzów z dnia 17 października 2011r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy BudzówNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn....

Ogłoszenie

2011-10-12
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy...

Wyniki wyborów do sejmu i senatu w Gminie Budzów

2011-10-10
   

Informacja

2011-09-27
GMINA BUDZÓW INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „STWORZENIE MIEJSCA KULTURY I SPORTU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKIM BĘDZIE ŚWIETLICA WIEJSKA. ZOSTANĄ PRZEKAZANE MŁODZIEŻY...

Informacja

2011-09-21
 GMINA BUDZÓW INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKLANEJ, ROZWÓJ OFERTY AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DZIECI I...

O B W I E S Z C Z E N I E

2011-09-12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały III/16/2010 Rady Gminy w...

Obwieszczenie

2011-09-12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały III/16/2010 Rady Gminy w...

ZŁOTE GODY W GMINIE BUDZÓW, 09 WRZESIEŃ 2011 R.

2011-09-11
09 września 2011 roku w Gminie Budzów odbyły się uroczystości jubileuszowe par małżeńskich. Na uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego zostało zaproszonych 19 par małżeńskich. Szanownych jubilatów powitał gospodarz uroczystości – Wójt Gminy Budzów Jan Najdek,...

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

2011-09-07
Uprzejmie informuje się, że informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej udzielane będą w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 33/876 77 50. Zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych do składu obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w urzędzie gminy w pok. Nr 1...

PANI HENRYKA ADAMCZYK – WIEKOWA JUBILATKA, 03 WRZESIEŃ 2011 R.

2011-09-07
Do szacownego grona stulatków 03 września 2011 r. dołączyła Pani Henryka Adamczyk mieszkanka Baczyna. Jubileusz stu lat życia jest tak wyjątkowy w tych czasach, staje się świętem nie tylko rodziny, ale całej społeczności gminy. Na uroczystość z życzeniami, kwiatami i prezentami przybyli więc przedstawiciele lokalnych...
Znaleziono: 1038 | Strona: 66 z 104
«  63   64   65   66   67   68   69  »