strona głównakontakt
Najnowsze informacje

Wydarzenia - Rodzice Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera

2016-02-03
 Coraz częściej do kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku dołączają się osoby z Autyzmem, z jego spectrum oraz zespołem Aspergera. Pogłębienie wiedzy na temat trudności z jakimi się borykają same osoby z autyzmem i ich rodziny pozwoliło nam na zrozumienie ich potrzeb i konieczność wprowadzenia ukierunkowanej dla nich terapii.

Wydarzenia - INFORMACJA

2016-02-02
Gmina Budzów informuje, że przystępuje do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Budzów 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2015 Rady Gminy Budzów w dniu 13 listopada 2015 r.

Wydarzenia - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2016-02-02
Na wniosek Gminy Budzów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka gmina Budzów".

Wydarzenia - Zarządzenie Wójta Gminy Budzów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjn

2016-02-01
Zarządzenie Wójta Gminy Budzów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2016/2017

Wydarzenia - FIO Małopolska lokalnie

2016-02-01
Mikrodotacje do 5000 zł dla młodych organizacji i grup nieformalnych z województwa małopolskiego.

Wydarzenia - Dopłaty do materiału siewnego

2016-02-01
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia...

Wydarzenia - Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-02-01
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczony osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w...

Wydarzenia - NABÓR NA AEROBIK W PALCZY

2016-01-27
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza chętnych mieszkańców z Palczy na zajęcia aerobiku. Nabór na aerobik trwa od 27 stycznia do 15 lutego 2016 r. Chętne osoby proszone są o zgłaszanie się pod nr tel. 33 8740135.

Wydarzenia - Statystyczne Badania Ankietowe 2016r.

2016-01-26
Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa...

Wydarzenia - Statystyczne Badania Rolnicze w 2016 r.

2016-01-26
Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na...