strona głównakontakt
Najnowsze informacje

Wydarzenia - DNI GMINY BUDZÓW, 22-23 SIERPIEŃ 2015 R.

2015-08-31
 Tradycyjnie w trzeci weekend sierpnia br. odbyły się tegoroczne „Dni Gminy Budzów – Dożynki 2015”, podczas których mieszkańcy gminy mogli świętować i bawić się. Wspaniałą zabawą dla dzieci i ich rodziców rozpoczął się pierwszy dzień imprezy. Przednią zabawę zapewniła grupa...

Wydarzenia - SUKCES CZŁONKÓW ZESPOŁU REGIONALNEGO „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” W FOLKLORYSTYCZNYCH FESTIWALACH

2015-08-19
W dniach 25-28 lipca 2015 roku na dziedzińcu między zamkami w Żywcu w ramach 46. Festiwalu Folkloru Górali Polskich odbył się konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Z Gminy Budzów laureatem I miejsca w kategorii...

Wydarzenia - Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, ene

2015-08-06
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzów

Wydarzenia - ZAPRASZAMY NA DNI GMINY BUDZÓW - DOŻYNKI 2015

2015-08-05
Zapraszamy mieszkańców Gminy Budzów na „Dni Gminy Budzów – Dożynki 2015”, które odbędą się w dniach 22 – 23 sierpnia 2015 r. na placu przy stadionie sportowym w Budzowie. Zapraszamy do zapoznania się z Programem:  

Wydarzenia - Kondolencje

2015-07-30
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2015 r. zmarł długoletni pracownik Urzędu Gminy Budzów Zbigniew Lenik. Pogrążeni w smutku Wójt Gminy Pracownicy Urzędu

Wydarzenia - ZARZĄDZENIE NR 43 /2015

2015-07-30
w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Budzowie 2015 r.  

Wydarzenia - Informacja o wszczęciu postępowania

2015-07-30

Wydarzenia - KOMUNIKAT

2015-07-23
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie informuje, że termin przyjmowania wniosków dotyczących programu „WYPRAWKA SZKOLNA” skierowanego dla: 1) uczniów klasy III szkół podstawowych, 2) uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II, IV...

Wydarzenia - Spotkanie informacyjne

2015-07-23
Spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Budzowie

Wydarzenia - GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 15 CZERWCA 2015 R.

2015-07-07
Dnia 15 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający...