strona głównakontakt
Najnowsze informacje

Wydarzenia - KOMUNIKAT

2015-07-23
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie informuje, że termin przyjmowania wniosków dotyczących programu „WYPRAWKA SZKOLNA” skierowanego dla: 1) uczniów klasy III szkół podstawowych, 2) uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II, IV...

Wydarzenia - Spotkanie informacyjne

2015-07-23
Spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Budzowie

Wydarzenia - GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 15 CZERWCA 2015 R.

2015-07-07
Dnia 15 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający...

Wydarzenia - Informacja

2015-07-07
Dotyczy realizacji zadania publicznego na zlecenie i koszt Starosty Suskiego, tj. Sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Maków Podhalański, Gminy Stryszawa,...

Wydarzenia - INFORMACJA

2015-07-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 650/2015 z dnia 28 maja 2015 r., kwota udzielonego wsparcia w ramach realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodziny wielodzietnej została ustalona na poziomie 120 zł (w...

Wydarzenia - Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów z dnia 10 lipca 2015r.

2015-07-02

Wydarzenia - Informacja

2015-06-25
Kierownik Biura Obsługi Szkół w Budzowie informuje, że na terenie gminy Budzów w okresie od 29 czerwca do 14 sierpnia 2015r. będzie pełniło dyżur Przedszkole Samorządowe w Baczynie od godziny 8 do 15-tej. /w dni robocze/ Zgłoszenia kierować do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie. Tel. 33/874 00 13

Wydarzenia - Informacja

2015-06-23
Urząd Gminy w Budzowie informuje, że: w dniu 22 maja 2015r z Firmą Inżynierską ALL-PRO sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko -Biała została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w gminie Budzów dla miejscowości Bieńkówka....

Imprezy kulturalne - GMINNY KONKURS „OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA”, 27 MAJA 2015 R. – PALCZA

2015-06-15
Już po raz siódmy z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy Budzów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy i Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zorganizowały Gminny Konkurs Muzyczny zatytułowany „Od Przedszkola do Opola”. Duże zainteresowanie konkursem sprawiło, że na...

Wydarzenia - Urząd Gminy w Budzowie zaprasza do wzięcia udziału w Społecznym Plebiscycie na Czystą Gminę

2015-06-03
Urząd Gminy w Budzowie zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym społecznym Plebiscycie na Czystą Gminę. Zagłosuj na czystą gminę jeżeli w Twojej ocenie :  na terenie gminy panuje ład i porządek; gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu gospodarki odpadami; gmina reaguje na...